SKJERN-EGVAD MUSEUM
- Vestjyllands Økomuseum

 

'Vestjyllands Økomuseum' er ikke et men 8-9 forskellige museer og 'besøgssteder', samt en masse små i Skjern og Egvad kommuner ved Ringkøbing Fjord.
Økomuseet bindes sammen af et omfattendet stisystem med masser af oplevelser
og aktiviteter i det vestjyske landskab.

Økomusseets grundtanke - baseret på svenske, norske og franske forbilleder - er at
bevare lokale bygninger, monumenter og seværdigheder med respekt for den op-
rindelige sammenhæng. Økomuseet kaldes også 'museet uden vægge' - det er sam-
menhængen mellem landskab og kulturspor, der er det væsentlige i økomuseets
formidling.

Museet samarbejder tæt med lokalbefolkningen. Der er derfor mange frivillige invol-
veret i museets arbejde. Dels som kustoder, dels til at levendegøre de forskellige
historiske værksteder og hjælpe ved afviklingen af større arrangementer, som ofte
kræver stor bemanding.

Rygraden i museet er
Drivvejen, den 33 km. lange cykelrute, som forbinder museets
forskellige afdelinger og fortæller om de kulturspor og det landskab, man passerer.
Undervejs har de besøgende alle muligheder for at 'få fingrene i bolledejen' i alskens
forskellige aktiviteter fra kornmaling til rideture og vikingesejlads.

Nøgleordet for Økomuseet er aktivitet og fordybelse. Man skal ikke blot kunne gå på museum - man skal også kunne cykle, ride, sejle, lugte og smage på et museum.

En af tidens trends på turistområdet er aktivferie. Vestjyllands Økomuseum er netop
et ferieområde som byder på en stor variation af aktive feriemuligheder.


                                  MUSEUMSFORENING    FRIVILLIGE    STYRELSEN