Lokal- og slægtshistorie

Pyrus er en uformel brugergruppe, der mødes hver torsdag aften i Lokalhistorisk arkiv i Tværgade, hvor de beskæftiger sig med slægts- og lokalhistorie.

Lokalhistorisk arkiv indeholder kopier (både fotokopier og mikrofiche) af alle kirkebøger i Skjern Kommune, rækkende fra 1892 som de nyeste og tilbage til de ældste bevarede kirkebøger fra kirkesognene i kommunen, som vi kender den i dag. Udover kirkebøgerne findes også renskrevne kopier af folketællinger i kommunen, fra den første i 1787 og til 1885, kopier som den nu afdøde Martin Mortensen har renskrevet ud fra originalpapirerne på Landsarkivet i Viborg. 

Arkivet indeholder naturligvis også diverse lokalhistorisk relaterede arkivalier fra private, firmaer og foreninger, foruden en del billedmateriale. Også et stort og godt bibliotek med bøger om historiske emne findes her. 

Derudover har flere af gruppens medlemmer også private mikrofiche-kopier af kirkebøger fra andre af landets kirkesogne liggende derhjemme, kopier som efter aftale vil kunne lånes og benyttes i arkivets åbningstid.

Pyrus hjælper de besøgende med at finde ting frem som de skal benytte, give gode råd og vise hvilke muligheder, de har for at dyrke slægts- og lokalhistorie.

Har dette vakt din interesse, v
il du vide mere, eller måske har lyst til at være med i gruppen, kontakt da:

            Skjern-Egvad Museum, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern, Tlf. 97 36 23 43

Lokalhistorisk Arkiv
Tværgade 2
6900 Skjern
Telf. 97 35 26 44

"Pyrus"- frivilliggruppe ved
Skjern-Egvad Museum