BYMUSEET
    Bredgade 73-75
    6900 Skjern

Åbningstider:
01.04-30.09 daglig kl. 11-17
01.10-31.03. ons., lør, og søn. kl. 11-17

Entré:
Gratis


Udstillinger Kort Information

Alle tiders Å

"Skjern Å-dalens kulturhistorie gennem 10.000 år"
"Fra nutid til fremtid - fra det nuværende afvandingslandskab til det fremtidige naturlandskab".
Udstillingen er arrangeret af Skov- og Naturstyrelsen og Skjern Kommune i samarbejde med Skjern-Egvad Museum.

Bymuseet / Vandtårnet.

Vandtårnet i Skjern er det sidste af sin slags, der er tilbage i Vestjylland, og det står i dag som monument over Skjerns opståen og udvikling som jernbaneknudepunkt.

Da Statsbanerne i 1874 anlagde den vestjyske længdebane, var vandforsyningsanlæg til damplokomotiverne noget af det første man med passende mellemrum byggede langs strækningen.

Da vandet skulle kunne tilføres lokomotiverne hurtigt i store mængder, var det mest hensigtsmæssigt at opføre vandtårne. Oprindeligt blev vandet til vandtårnet i Skjern pumpet op i tårnet ved hjælp af en vindmølle, der var placeret ude på baneterrænet.

I 1875 blev Skjerns første jernbanestation bygget. Den lå hvor posthuset ligger i dag, men blev allerede i 1881 solgt, da Skjerns nuværende banegård blev bygget i forbindelse med Herning - Skjernbanens åbning.

I forbindelse med byggeriet af banegården blev der også bygget boliger til stationsforstanderen og banearbejderne.

Bymuseet har i dag til huse i den tidligere stationsforstanderbolig og to tidligere banearbejderboliger.

Jernbanen gav ikke blot stødet til Skjerns udvikling, men fik også afgørende indflydelse på byens udseende.

Banen delte byen op i to dele. I forretningsbyen øst for banen slog forretningsfolk, håndværksmestre, embedsmænd og sagfører sig ned. Vest for banen opstod Amagerkvarteret. Her boede arbejdsfolk, folk ved banen og postvæsenet, aftægtsfolk og fattige.

Desuden blev den nuværende station bygget så tidligt i byens udvikling, at gadenettet omkring den blev indrettet ud fra stationen.

Således er Jernbanegade, Mølletorvet og Møllegade opstået som følge af den nye stations placering, da det i 1881 stod klart, at Skjern ville udvikle sig til et jernbaneknudepunkt.