RINGKØBING-SKJERN MUSEUM

Lokalhistorisk arkiv og arkæologisk afdeling
    Tværgade 2
    6900 Skjern

Henvendelse til arkivet:
TLF.: 97 35 26 44
FAX: 97 35 46 41

Armring fra Skjern

Ringen blev fundet i 2001 i det gamle overfartssted i Skjern. Den er et fornemt og unikt kunsthåndværk fra jernalderen, nærmere betegnet 600-tallet. Motivet er en slange eller en ”orm”. Dyret har adskillige hoveder, krop med båndslyng og hale. Selve ringen er fremstillet af et 1,3 m langt bronzebånd.

I en bornholmsk kvindegrav er fundet en noget mindre, tilsvarende ring. Det er derfor sandsynligt, at indehaveren af Skjern-ringen har været af hunkøn. Den imponerende ring er blevet rullet direkte om hendes spinkle håndled, som symbol på indvielsen til voksenlivet, eller måske som en brudegave.

 

 

 

Nyt vikingetidsfund ved hovedoverfartsstedet over Skjern Å
Museet har netop frilagt sporene efter en hidtil ukendt bebyggelse fra vikingetiden i den vestligste del af Tarm by. Blandt andet kan nævnes stolpehullerne efter en stor bygning, opført i samme arkitektur som hallerne på Trelleborg-anlægget. Den nordligste halvdel af bygningens grundplan er blevet frilagt, og udfra denne ser det ud til, at hallen været 24 m lang.

Færdsel fra syd mod nord op gennem Vestjylland formodes at passeret her forbi. Det skyldes, at stedet ligger, hvor det faste land skyder sig ud i Tarm kær, og hvor der samtidig er den korteste afstand over til Skjern. Ved nordsiden af kæret, hvor det gamle overfartssted over Skjern Å ligger, fandt museet desuden for 3 år siden en bro, opført i 1105, altså ganske kort tid senere end det nye fund fra Tarm.

Det nye fund fra Tarm er altså med til at styrke formodningen om, at der engang fandtes en vejføring over Tarm Kær. Måske er dette også forklaringen på tidligere fund i samme område i Tarm, dette gælder først og fremmest den 2000 år gamle gravplads med 150 grave, hvoraf der blandt mandsgravene var et usædvanligt stort antal med sværd, lanser og skjolde – måske et udtryk for konflikter, og at man allerede på dette tidspunkt forsøgte at kontrollere færdslen over åen.

Det arkæologiske udgravningsarbejde i Tarm er finansieret af bygherren Lejerbo, der senere på året går i gang med opføre boliger på området.

Høj og Vad ved Skjern Å
Dette er titlen på et forskningsprojekt, som Skjern-Egvad Museum nu indleder i samarbejde med arkæologer fra Århus Universitet. Projektet går ud på at kortlægge alle bevarede og overpløjede gravhøje langs den nedre Skjern Å. Baggrund er en teori om, at gravhøjene ligger på rækker, der afspejler oldtidens vejforløb. Et velkendt eksempel på gravhøje, der ligger på række, findes f.eks. lige syd for Hanning, hvor også hovedvej A11 forløber, hvilket mere end antyder eksistensen af en færdselsrute gennem årtusinder. 


 

Analyserne skal kædes sammen med resultaterne fra det 4-årige arkæologiske udgravningsarbejde i forbindelse med Skjern Å Naturprojektet, hvor en række overfartssteder blev undersøgt og kortlagt. Det forventes således, at højrækkerne vil have retning mod disse steder. Det vigtigste overfartssted lå antagelig i området, hvor hovedvej A11 forbinder Skjern og Tarm. Her formodes det således, at også oldtidens vestjyske hovedvej havde sit spor.

Gennemførelsen af projektet ”Høj og Vad” er blevet mulig, takket være en bevilling fra Dronning Margrethe d. II’s Arkæologiske Fond.