PROVSTGÅRDS HUS
    

Udstillinger Aktiviteter Kort Information

I 1993 købte museet Provstgaards hus, som ligger tæt ved Pumpestation Nord i Skjern Å Dalen, ca. 2,5 km øst for åmundingen. Huset ligger op til det store naturgenopretningsprojekt omkring Skjern Å og giver rige muligheder for ferieoplevelser i det skønne naturområde.

Provstgaards Hus består i virkeligheden af to gamle fiskerhuse fra begyndelsen af dette århundrede. Til husene hører et jordtilliggende på 3,5 ha. Jorden har tidligere været afgræsset og udnyttet til høslet, men er idag udyrket og henligger i naturtilstand.

Husene var oprindelig beboet af brødrene Provstgaard, som ernærede sig ved fiskeri og jagt. De flyttede herfra sidst i tyverne, og husene har siden været anvendt til fritidsformål. Husene har stort set bevaret det oprindelige indvendige udseende.

I 1996 gennemgik husene en omfattende restaurering hvor bl.a. tag og yderbeklædning blev udskiftet. Husene har oprindelig været tækket med strå men har i dag tagdækning af træ.

Det lille hus var fra starten bygget sammen med det store, og indrettet som "den pæne stue" til opbevaring af deres omfattende samling af udstoppede fugle fra området.

Huset blev senere solgt fra og flyttet nogle meter mod vest, hvor det nu ligger.

Provstgaards Hus indgår i museets skoletjeneste og bruges af skolebørn, børn fra daginstitutioner og andre grupper som udgangspunkt for naturvandringer ved Skjern Å til bl.a. fugletårnet og naturområderne ved fjorden. Husene er indrettede, så de kan bruges til overnatning for de nævnte grupper.