SKOLETJENESTEN
    Bundsbækvej 25
    6900 Skjern

Henvendelse Møllegården:
TLF.: 97 36 23 43
FAX: 97 36 24 80

Vil du vide mere?

Bestil specialfolder om de enkelte
ture og aktiviteter.

LEJRSKOLEPROGRAM:
Museet og naturskolen laver gerne
forslag til lejskoleprogram.

BUNDSBÆK MØLLE VANDRERHJEM:
Overnatning og helpension 180/
døgn/pers. Overnatning i 4-sengs
værelser.
Egen kost kr. 90/elev, en lærer fri
pr. 2o elever. Adgang til vandrer-
køkken. Lejrskolerabat 15 % på
alle naturskolens aktiviteter.

PRIMITIV LEJRPLADS:
Overnatning i telt ved Bundsbæk
Møllegård kr. 15 pr.elev.
Adgang til vandrerkøkken.

CYKLER:
Naturskolen råder over 25
børne- og 10 voksencykler.

LÆRERKURSUS, PÆDAGOGISK
DAG:

Med udgangspunkt i de histo-
riske værksteders og natur-
skolens aktiviteter - arrangeres
efter aftale.

Undervisningstilbud Historiske værksteder Historien i landskabet

Skjern-Egvad museum er bygget op omkring Drivvejen,
en spændende cykel og vandrerute gennem et vestjysk bakke-
og fjordlandskab. Museet er Danmarks største økomuseum, et
decentralt museum med afdelinger i Egvad og Skjern kommuner,
som formidler egnens natur- og kulturhistorie i sammenhæng.
Her kan man opleve livet i jernalderen, vikingetiden og livet på
vore oldeforældres tid.

Naturskolen

Naturskolens undervisning foregår oftest ude i naturen, hvor der
kigges på fugle, dyr og planter. Naturskolens program indeholder
naturvandringer i mose, skov, hede, strandeng og andre natur-
typer, eller børnene kan lave deres egne biologiske undersøgelser.
Der er indrettet undervisningslokaler ved Fahl Kro Museum og
Bundsbæk Møllegård.

På ture i landskabet oplever og undersøger børnene, hvordan na-
turforholdene indvirker på de menneskelige levevilkår - og hvor-
dan menneskers påvirkning har formet landskabet. Ved Skjern Å
munding kan vi opleve, hvordan et stort floddelta udvikler sig.

EKSKURSIONER OG NATURUNDERSØGELSER:

Bundsbæk Mølle
- Til Bjørnemosen, Dejbjerg Plantage og -Hede, naturvandring og
   undersøgelse.
- Skovens dyreliv, til ræve-og grævlingegrav, fugle i skoven.
- Spiselige planter og naturmedicin.
- Svampe i skoven.
- Til rævegraven med de mindste.
- Naturvandring med shetlandsponyer.

Fahl Kro
- Fugletur til reservatet tipperne.
- Fisk og fiskeri i Ringkøbing Fjord.

Skjern Å Dalen
- Ekskursion i Skjern Å naturprojektet. Danmarks største natur-
genopretningsprojekt.

Provstgaards Hus
- Fugleture i Skjern Å dalen og til Skjern Å munding.
- 'Døgnobservation' fugleiagtagelser fra fugletårnet i Skjern Å
   munding.
- Besøg hos en landmand med jord i Skjern Å dalen.