RINGKØBING-SKJERN MUSEUM
Fugletur til Tipperne

 

Ture aftales med naturvejlederen 
på telf. 97 36 23 43

 

Skoletjenesten Kort Information

Vi besøger Tipperreservatet og kigger på fugle.
Museet medbringer kikkerter og teleskoper.
Der køres i egne biler ud til fuglereservatet.

Turist-ture:
03.07.-07.08. tirsdage kl. 09-12
Mødested: Bork Vikingehavn P.plads
Entré: Voksne 50,-. Børn under 18 år gratis.

Arrangeret i samarbejde med Skov- og naturstyrelsen.

      Tipperne

I sydenden af Ringkøbing Fjord ligger Tipperhalvøen, et
ungt landskab, kun nogle få hundrede år gammelt, der
er opstået ved aflejring af sand og klæg øst for Holms-
lands Klittange.

Tipperne er sammen med de lavvandede grunde omkring
halvøen rasteplads for tusindvis af vadefugle, ænder og
gæs. Botanisk er Tipperhalvøen meget spændende og en
blanding mellem strandeng, ferskeng og hedemose

Tipperne indgår i en fredning af Ringkøbing Fjord, der des-
uden er udpeget som et internationalt vigtigt område for
vandfugle.