RINGKØBING-SKJERN MUSEUM
Udstillinger
Dejbjerg Jernalder
Bork Vikingehavn
Bundsbæk Mølle
Fahl Kro
Gåsemandens Gård
Abelines Gaard

 

Dejbjerg Jernalder 

I udstillingsbygningen på Dejbjerg Jernalder vises den permanente udstilling om livet i Vestjylland i jernalderen. Jernalderen var en rig epoke i Vestjyllands historie. Befolkningen slog sig op på udvinding af jern af mosernes myremalm, og de har efterladt sig talrige arkæologiske  fund. Fundene danner grundlag for Dejbjerg Jernaldermuseums permanente udstilling, som fortæller om livet i Vestjylland i jernalderen, og om hvordan jernudvindingen betød et stort indhug i skovene.

I udstillingen indgår en rekonstruktion af Dejbjergvognen. I 1881 og 1883 blev et usædvanlig fund af to jernalderpragtvogne gjort i Dejbjerg Præstegårdsmose. Vognene hører til Nationalmuseets betydeligste mosefund. Skjern-Egvad Museum har gennem flere år arbejdet frem mod at lave en rekonstruktion af en jernalderpragtvogn, fremstillet på grundlag af nøjere studier af disse fund. Den smukke vogn er nu udstillet i jernaldermuseet sammen med originale fund fra lokalområdet.

Også selve udstillingsbygningen er interessant, idet den er inspireret af jernalderens byggeskik. Herudover er den Danmarks første økologiske museumsbyggeri, forsynet med et stort solcelleanlæg. Hvordan jernalderarkitekturen i øvrigt har taget sig ud kan publikum selv studere ved at aflægge besøg i de rekonstruerede jernalderhuse i landsbyen bag museumsbygningen.

 

Bork Vikingehavn

Vikingerne ved Fjorden
I den nye udstillingsbygning i Bork Vikingehavn åbner en ny udstilling, der danner baggrund for den kommende udbygning af Skjern-Egvad Museums afdeling i Bork.  

Ordet fjord betyder egentlig et farvand, som man kunne færdes over. Vikingetidens indbyggere omkring fjorden brugte den, fjorden, og færdedes videre ud på havet. 

Udstillingen fortæller derfor om sejlads. Om sejlads gennem de vestjyske fjorde og op ad åerne. Om Runesten. Om snekker, og om bavnehøje, der sandsynligvis var i brug allerede i vikingetiden. 

Udstillingen handler også om vikingetid i landet omkring Ringkøbing Fjord, med afstikkere ned mod Vadehavet og op langs Vestkysten. Landet var tæt bebygget af gårde, der ofte lå sammen i landsbyer. Enkelte steder var der opstået ladepladser og længere mod syd, i Ribe, var en mere permanent markedsplads blevet etableret.

Vikingetiden er perioden fra 700 til 1050. Det er en tid med store forandringer. To nyskabelser kommer til i vikingetiden, vandmøllerne og trækirkerne. Vandmøllen er den første maskine i historien i danske område. Vi møder den her i udstillingen i form af en stor model, der viser hvordan de første møller i Vestjylland var indrettet. 

En række originale genstande indgår i udstillingen. Fra meterlange stykker træ vandmøller til ganske små genstande, som vægtlodder og smykker for eksempel. Der er overraskende udtryk i udstillingen. På et potteskår er pottemageren ved et tilfælde kommet til at afsætte sit tydelige fingeraftryk i det endnu våde ler. - Nærværende og tæt på vikingetidens mennesker.

For 30-40 år siden var stort set ingen fund fra vikingetiden kendt i Vestjylland. Nu dukker spor op alle vegne. De mange arkæologiske fund giver en bred viden, der samtidig udgør grundlaget for den kommende udbygning af Bork Vikingehavn. 

 

Bundsbæk Mølle

”Folkekunst -  kun fantasien sætter grænser”
Gennem en række genstande prøver sommerens særudstilling på Bundsbæk Mølle at belyse begrebet folkekunst  - et begreb der bl.a. omfatter forskellige former for husflid, skrot- og genbrugskunst, genstande fremstillet til specielle lejligheder, egnsbestemte souvenirs og pyntegenstande til både indendørs og udendørs brug.

Bødler, tyve, tiggere – udstilling om de vestjyske rakkere. 
Gennem tekster, billeder, genstande og tableauer fortælles om de forskellige aspekter af rakkernes levevilkår og karakteristika.

 

Fahl Kro

 ”Galleri for naturkunstnere” med kunstværker af nogle af Danmarks bedste naturkunstnere.

 ”Fjordmænd” – en udstilling med billeder af den lokale kunstner, Kai Husum.

 

Gåsemandens Gård

”Gåsen – dyret med de mange muligheder”
Udstilling om gåsen, som helt op i 1900-tallet har været kendt som et vigtigt husdyr - et nyttedyr der bl.a. blev brugt til mad, fyld i puder og dyner, legetøj, koste, penne og mange andre ting.

 

Abelines Gaard      

”Da Oldemor var barn”
Sommerens udstilling handler om børns liv på landet i ”de gode gamle dage” ( i mellemkrigstiden), hvor børnene måtte hjælpe til med hjemmets arbejdsopgaver, og hvor skolegang og leg kom i anden række.

 

 Til top