RINGKØBING-SKJERN MUSEUM - Undervisningstilbud

Område Undervisning/Aktivitet antal timer priser
Bundsbæk Mølle Naturvandring og undersøgelse i Bjørnemose, plantage og hede  24  2-5 2 timer 850 efterf. timer 300
  Naturvandring med shetlandsponyer(6-8 ponyer)  25  1 400 eft.t. 300
  Rakkertur til Rakkerhuset i Bjørnemoseb, Dejbjerg Hede og Kirke  40  2-4 2 timer 850 efterf. timer 300
  Spiselige planter/svampe. eksk. i Dejbjerg Plantage, evt. mad.  25  2-5 2 timer 850 efterf. timer 300
  Vedvarende energi, solvarme, solenergi, biobrændsel m.v.  25  2 2 timer 850 efterf. timer 300
  Julearrangement - Besøg i Skovnissens Hule (børn og voksne)  80  1,5 500
Dejbjerg Jernalder Rundvisning 1 time, udstilling og jernalderfilm 1 time  50  2 500
  Langbueskydning  20  1,5 500
  Hovedmåltid/jernaldermad, brødbagning incl. spisning  50  4 75/pers.min.1000
  Let måltid / jernaldermad  50  3 30/pers. min. 500
  Morgenmåltid / jernaldermad  50   20/pers. min. 400
  Smedning  20  3 50/pers.min.1000
  Træarbejde  20  3 50/pers.min.1000
  Overnatning i jernaldergårde  40   40/pers.min.1000
Fahl Kro Fugletur til reservat Tipperne  40  2-5 2 timer 850 efterf. timer 300
  Fiskeri 2-3 ture m. 'Laurids fahl' (pr. tur 9 pers)  25  3-5 1300
Bork Vikingehavn Rundvisning 1 time, udstilling, vikingebåde, vikingefilm 1 time  50  2 600
  Hovedmåltid/vikingemad, brødbagning incl. spisning  50  4 75/pers.min.1000
  Let måltid / vikingemad  50  3 30/pers. min. 500
  Morgenmåltid / vikingemad  50   20/pers. min. 400
  Træarbejde  20  3 50/pers.min.1000
  Smedning  20  3 50/pers.min.1000
  Vikingebåd, roture pr.tur (5-8 personer)  24  4 1800
  Vikingebåd, sejlads, togt 8pr.tur 5-8 personer)  24  6-8 2800
  Roture med færøbåde, pr. båd  25   100/time.min.600
  Overnatning i vikingelanghus  24   40/pers.min.1000
Gåsemandens gård Rundvisning, landbrug 1900-1930  40  4 500
Hattemagerhuset Dagligliv år 1900, madlavning på ildsted, incl. mad  20  4-5 75/pers.min.1000
Skjern Reberbane Rebslagning og arbejde med tov. incl. materiale  25  2-4 2 timer 850 efterf. timer 300
Skjern Vindmølle Rundvisning i vindmøllen og evt. ekskursion til vindmøllepark  40  2-4 2 timer 850 efterf. timer 300
Provstgårds Hus Fugleure i Skjern Ådalen/Skjern Å-munding  25  2-5 2 timer 850 efterf. timer 300
  Overnatning i Provstgårds Hus, 9 køjer, 16 madrasser  25   25/pers.min.1000
Skjern Enge Ekskursion i Ådalen   25  2-5 2 timer 850 efterf. timer 300
2.verdenskrig Ekskursion til Stauning Batteri, flyvergrave og evt. veteranflymuseum  25  3-5 2 timer 850 efterf. timer 300
Cykler Miljøvenlig transport - 25 børne - 10 voksencykler  35   pr.dag 50/5dg.120