RINGKØBING-SKJERN MUSEUM
- Historiske værksteder

Undervisningstilbud Historien i landskabet Skoletjenesten Kort Information

I de historiske værksteder er der mange muligheder for at komme tættere på
fortidens liv, og børnene arbejder i et miljø, der opleves gennem arbejdet med
gamle redskaber.


Dejbjerg Jernalder
Oplev jernalderen med madlavning, brødbagning, bueskydning og fremstilling
af redskaber. Bo i jernalderlandsbyen og se jernalderudstillingen og film om
jernaldersmeden. Evt. Cykeltur til Øster Lem Hede med spor efter jernalder-
marker. Bygning af egen langbue og pile kan også indgå som en del af et
lejrskoleophold.
Periode: 1/5 - 20/6 og 15/8 - 15/10.


Bork Vikingehavn
Sejlture med vikingebåd og færøbåde for årer og sejl, sømandskab i vikinge-
tiden, reb, knob og navigation. Aktiviteter i vikingegården: madlavning, træ-
snitning af solkompas, ske og legetøj, slyngning af bånd m.v. Overnatning i
vikingetelte.

Periode: 1/5 - 20/6 og 15/8 - 15/10.


På fjordfiskeri med 'Laurids Fahl'.
'Laurids Fahl' er en bundgarnsjolle indrettet til fiskeri, som det foregik på Ring-
købing Fjord omkring 1970-1980. Eleverne haler net, piller fisk ud af garnene
og renser fisk. I efteråret fiskes også med et stort ålebundgarn. På naturskolen
kan de fangede fisk steges på det gamle komfur.
Periode: 1/5 - 30/9.


Gåsemandens Gård
Hedelandbrug fra 1870. Restaureret med køkken, stuer, stald og huggehus m.v., 
som gården kunne have set ud omkring 1930.  Aktiviteter: I køkkenet laves der 
mad og bages på komfuret, og i huggehuset laver eleverne lyngkost og rive.
Markarbejde med de gamle redskaber.
Periode: april til oktober, juleaktiviteter i december.

Hattemagerhuset
Dagligliv i landarbejderhus omkring år 1900, hvor man næsten var selvforsy-
nende. Aktiviteter: Eleverne prøver at arbejde, som man gjorde for 100 år siden,
laver datidens mad på ildstedet, bager brød i stenovnen, kerner smør og arbejder
i huggehuset. Mindre grupper kan overnatte i Hattemagerhuset.
Periode: april til oktober.

Skjern Reberbane
Fra 1897. Gå i lære for en dag hos rebslageren i Skjern. Eleverne lærer at lave reb,
splejse, binde knuder og knob.