SKJERN VINDMØLLE
    Marupvej 25A
    6900 Skjern

 

Udstillinger Butikken Aktiviteter Kort Information

OBS
Skjern Vindmølle er lukket i 2007 pga. restaurering.

 

Skjern Vindmølle er en af Vestjyllands få gamle vindmøller.

Møllen stod oprindelig i Albæk, syv km øst for Skjern, men blev i 1882 flyttet ind i den hastigt voksende stationsby. Omkring aksen mellem møllen og stationen udviklede byen sig. Omkring møllen opstod en markedsplads, hvor bl.a. flere smedjer blev bygget. Disse to pladser, en ved vindmøllen og en foran stationen, blev centrum i Skjern.

I de første år blev der udelukkende brugt vindkraft, men allerede i 1884, da en ny møller - Jens Pedersen - overtog møllen, blev en dampmaskine installeret og i 1913 tillige en dieselmotor.

I starten måtte man ikke bygge høje bygninger omkring møllen - men efterhånden kunne dette forbud ikke håndhæves, så møllen fik problemer med at få vind nok. Var Vindmøllen blevet på denne plads, var den sikkert forsvundet i dag, ligesom mange andre vestjyske vindmøller.

På grund af forsyningsproblemer under 1. Verdenskrig blev det igen nødvendigt med vindkraft og møllen blev derfor flyttet til sin nuværende plads på Marupvej. Her var der mere vind og møllen kunne nu trække Skjern Elværk og forsyne byen med el.

I 1924 overtog en ung møller, Johannes Lund, møllen og byggede herefter en god forretning/kundekreds op. Møllen blev specielt brugt til maling af forskelligt dyrefoder - en speciel god "kyllinge-blanding" var møllen kendt for.

Bønderne i omegnen fik en aftale med mælkekusken, som bragte deres korn ned til møllen og havde mel med retur.

Bønderne kunne så betale mølleren med deres "mælkepenge" og på betalingsdage kunne der nemt være 15-20 bønder på møllen, hvor de drak kaffe og udvekslede nyheder.

I 1965 døde mølleren og sønnen Erik Lund overtog møllen. Men udviklingen havde overhalet møllen og i 1978 overlod Erik Lund møllen til Skjern Kommunes Bevaringsforening.

Bevaringsforeningen overdrog i 1987 Vindmøllen til Skjern-Egvad Museum, der genåbnede møllen med udstillingslokale i det gamle korntørreri i 1991.

I Vestjylland er der idag kun ganske få funktionsdygtige vindmøller tilbage.